Om Dr Junger

Dr Ursula Junger

öron- näs- och halsmottagning

Om Dr Junger


Dr Ursula Junger har studerat medicin vid Lunds Universitet och är Legitimerad Läkare sedan 1982. Hon erhöll sin specialistkompetens i Öron-, näs- och halssjukdomar vid Universitetssjukhuset i Malmö 1987. Hon  har även tjänstegjort  vid  Hörselkliniken på Karolinska Universitets Sjukhuset.


Medlem i

  • Sveriges Läkarförbund
  • Sveriges Privatläkarförening
  • Stockholms Läkarförening
  • Stor-Stockholms Privatläkarförening
  • Sveriges Privata Öronläkares förening
  • Stockholmssektionen av Sveriges Privata Öronläkares förening
  • Svenska läkaresällskapet
  • Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi

Hemsidan uppdaterad 2020-03-23

Copyright © All Rights Reserved