remittenter

För remittenter


Mottagningen är modernt utrustad med öronmikroskop, videolaryngoskop för undersökning av näsa, svalg samt larynx, stroboskop för stämbandsundersökning, videonystagmoskop för yrselundersökning, dynamisk spirometer för lungfunktionsundersökning samt Nox T3s utrustning för sömnapnéregistrering i hemmet.


Mottagninge har avtal med Region Stockholm (LoL)

Mottagningen bedriver ingen dagkirurgisk verksamhet.                                 

Mottagningen har remisskrav för nybesök . 


Mottagningen använder TakeCare och tar emot elektroniska remisser

Adress i TC : Dr Ursula Junger ÖNHmott


Pappersremisser  skickas till:

Dr Ursula Junger

Öron-, näs- och halskliniken

Riddargatan 12B, 5 tr.

114 35 Stockholm