Patientavgifter

Patientavgifter  fr.o.m. 1/1 2024

Region Stockholms patientavgifter gäller 

                                                                                                        

Patienter 18-84 år 275:-

Frikort 0:-

Barn och ungdomar under 18 år 0:-

Patienter 85 år och äldre 0:-

Telefonkontakt 0:-

 

Högkostnadsskydd

Om Du inom en 12-månadersperiod erlagt patientavgifter för läkarbesök samt för sjukvårdande behandlingar med sammanlagt 1 400:- utfärdas ett frikort som ger Dig rätt till fri vård under den tid som återstår under 12-månaders perioden.

 

Uteblivet besök

Om Du uteblir utan att avboka besöket senast 24 timmar innan debiteras Du 400:- oavsett ev. frikort (enligt föreskrifter från Region Stockholms beställarstyrelse).