Patientavgifter

Dr Ursula Junger

öron- näs- och halsmottagning

Patientavgifter 2020

Stockholms Läns Landstings  patientavgifter gäller 

                                                                                                        

 

Patienter 18-84 år

Läkarbesök 350:-

Första besöket med remiss från husläkare eller specialist i allmänmedicin 150:-

Frikort 0:-

 

Barn och ungdomar under 18 år 0:-

Patienter 85 år och äldre 0:-

 

Telefonkontakt 0:-

 

Högkostnadsskydd

Om Du inom en 12-månadersperiod erlagt patientavgifter för läkarbesök samt för sjukvårdande behandlingar med sammanlagt 1 150:- utfärdas ett frikort som ger Dig rätt till fri vård under den tid som återstår under 12-månaders perioden.

 

Uteblivet besök

Om Du uteblir utan att avboka besöket senast 24 timmar innan debiteras Du besöksavgiften oavsett ev. frikort (enligt föreskrifter från Landstingets beställarstyrelse). 

 

 

Hemsidan uppdaterad 2020-07-05

Copyright © All Rights Reserved